Sprogforståelse i læsning

Det er muligt at arbejde systematisk med sprogforståelse i læsning – også på skolens yngste klassetrin. Og det skal være sjovt.
Jeg holder kurser om læseforståelse og undervisning i sprogforståelse i læsning, og jeg skriver undervisningsmaterialer med samme fokus.

Læs mere

Serien Læseskud

LæseSkud er et nyt materiale til undervisning i læseforståelse på mellemtrinnet. Eleverne arbejder med relevante læseforståelsesstrategier og komponenter i sprogforståelse, der er afgørende for god tekstforståelse. LæseSkud til 3. og 4. klassetrin er udkommet, og LæseSkud til 5. og 6. klassetrin er på vej.

Læs mere her

Udgivelser

Jeg skriver om læseforståelse og undervisning i sprogforståelse. Flere af mine udgivelser er undervisningsmaterialer til skolens begynder- og mellemtrin.

Læseskud

I LæseSkud arbejder man med relevante læseforståelsesstrategier og med opgaver målrettet sprogforståelse i læsning (ordkendskab, inferenser mm). Eleverne arbejder både med litterære tekster og fagtekster. Og så er det meningen, at det må være sjovt undervejs. LæseSkud er udkommet til 3. og 4. klasse. Der er bøger på vej til 5. og 6. klasse.

Tag ordet med dig!

Tag ordet med dig! styrker elevernes ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. Eleverne lærer at anvende hjælp i morfemer og konteksten (teksten omkring ordet) til at forstå ords betydning. Sammen med undervisningsmaterialet har vi udviklet et efteruddannelseskursus for lærere og læse-/sprogvejledere med fokus på undervisning i ordkendskab og ordtilegnelse.

En på sproget

I En på sproget arbejder systematisk med sprogforståelse i indskolingen. En på sproget findes til 1.-2. klassetrin og til 3. klassetrin. I begge tilfælde arbejder eleverne med ordkendskab, inferensdragning (dvs. at drage logiske slutninger) og viden om teksters struktur.

Skub på ordene

Skub på ordene – ordtilegnelse på mellemtrinnet giver lærere, læsevejledere og lærerstuderende viden om ordtilegnelse og redskaber til at arbejde med ordkendskab i undervisningen på mellemtrinnet. Bogen indeholder øvelser henvendt til læseren/læreren og eksempler på individuelle og gruppebaserede elevaktiviteter.

Kurser

Jeg udbyder kurser til kommuner og skoler, der vil sætte fokus på læseforståelse. Fælles for kurserne er, at undervisningen er aktiverende, og at deltagerne opøver konkrete færdigheder, de kan anvende i deres undervisning.

Tag ordet med dig!

Efteruddannelseskursus i undervisning i ordtilegnelse
v. ph.d. Anne-Mette Veber Nielsen og ph.d. Hanne Trebbien Daugaard

Vi udbyder et 3-dages efteruddannelseskursus direkte til kommuner og skoler. Kurset henvender sig til dansklærere og læse-/sprogvejledere på skolens mellemtrin og tilbyder deltagerne faglig opdatering og konkrete undervisningsredskaber.

De to første kursusdage afvikles i umiddelbar forlængelse af hinanden og klæder deltagerne på til at gennemføre første del af det nyudviklede undervisningsforløb Tag ordet med dig! (Gyldendal Uddannelse). Derefter indlægges der en periode til afprøvning af første del af undervisningsforløbet i kursusdeltagernes klasser, hvorefter tredje kursusdag afholdes. Her evalueres der i fællesskab på den første del af undervisningsforløbet, og deltagerne bliver klædt på til at gennemføre anden del af undervisningsforløbet.

Vi har udviklet efteruddannelseskurset sammen med lærere og vejledere fra Høje-Taastrup kommune over en årrække som led i et forsknings- og udviklingsprojekt. Du kan bl.a. læse om erfaringerne fra Høje-Taastrup på Folkeskolen.dk og hos A.P. Møllerfonden som finansierede projektet.

https://www.folkeskolen.dk/641359/laerere-med-ny-metode-kan-eleverne-selv-forstaa-nye-ord

https://www.apmollerfonde.dk/projekter/tag-ordet-med-dig/

 

Kontakt Hanne Trebbien Daugaard på tagordetmeddig@gmail.com for yderligere information om efteruddannelseskurset.

Introduktion til En på Sproget

Kurset henvender sig til dansklærere og deres kolleger i indskolingen.

Deltagerne bliver introduceret til baggrunden og principperne for undervisningen i En på sproget. Sprogforståelse 1.-2. klasse og En på sproget. Sprogforståelse 3. klasse, hvor fokus er på ordkendskab, inferenser og tekststrukturer.

Deltagerne får indsigt i og prøver opgaver og aktivitetsformer fra En på sproget. Deltagerne får dermed gode forudsætninger for at gennemføre En på sproget med deres klasse. Det er målet, at deltagerne også efterfølgende kan tage opgaveformater og aktivitetsformer med sig over i andre sammenhænge og løbende arbejde med sprogforståelse i klassen i løbet af indskolingen.

Varighed: efter aftale.

 

Kontakt Hanne Trebbien Daugaard på htd@hannetrebbien.dk for at aftale nærmere.

Andre kurser og workshops

Jeg holder også andre kurser om læseforståelse og undervisning i sprogforståelse. Fra 2022 holder jeg desuden introducerende workshops til materialet Lyd til Lyd, som udgør en systematisk indsats i fonologisk opmærksomhed for elever i risiko for ordblindhed. Skriv til mig, hvis I vil arrangere et kursus og har et bestemt emne i tankerne, så finder vi en form, der passer jer.

 

Kontakt Hanne Trebbien Daugaard på htd@hannetrebbien.dk for at aftale nærmere.

Om mig

Jeg er uddannet cand. mag. i audiologopædi og har en ph.d.-grad i læseforskning.

Jeg har arbejdet med læsning og sprogforståelse i læsning i flere år. Som kandidatstuderende blev jeg optaget af inferenser (logiske slutninger) og deres betydning for læseforståelse, og børns inferensfærdigheder fik en central plads både i mit speciale fra 2009 og i min ph.d.-afhandling fra 2015.

På Center for Læseforskning har jeg været med til at udvikle både test- og undervisningsmaterialer. Senest i forbindelse med projektet ‘Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet’ (også kaldet ’Tag ordet med dig’), hvor vi i samarbejde med lærere og læse-/sprogvejledere udviklede et undervisningsforløb og et efteruddannelseskursus om ordtilegnelsesstrategier.

I dag bruger jeg min viden og erfaringer fra dette og andre projekter, når holder jeg kurser og skriver undervisningsmaterialer. Jeg ønsker at bidrage til en kontinuerlig, udbytterig og sjov undervisning i sprog- og læseforståelse på alle skolens klassetrin.

Download mit CV

Tag fat i mig…

Skriv eller ring til mig, hvis du vil arrangere et kursus om læseforståelse
og undervisning i sprogforståelse i læsning. Du kan også bruge formularen her på siden.

Mail htd@hannetrebbien.dk
Mobil +45 28 94 19 49